Reglement

Intern reglement

 

Artikel 1: Algemeen.

a.   Het politiereglement betreffende de gemeentelijke sportcentra zijn van toepassing op en rond de tennis- en petanquevelden.

b.   Onbevoegden, huisdieren en voorwerpen vreemd aan de tennis- of petanquesport worden niet op de terreinen toegelaten.

c.   Vandalisme wordt door de club gerechtelijk vervolgd.

d.   Het is verboden kinderen op de terreinen te laten spelen terwijl de ouders tennissen.

e.  Lege flessen en ander afval dienen meegenomen te worden.

 

Artikel 2: De leden.

a.  Alle spelers hebben dezelfde rechten en plichten. 

b.  De aansluiting bij de tennisclub houdt automatisch in dat men de statuten en de reglementen van de club kent en aanvaardt.

c.  Elke overtreding kan gesanctioneerd worden door middel van een verwittiging, schorsing of in het ergste geval uitsluiting uit de club

  

Artikel 3: De tenniskledij.

a.   De tenniskledij is verplicht voor alle spelers en gastspelers.

b.  Voor de heren: tennispantoffels, short, shirt en/of trainingspak.

Voor de dames: tennispantoffels, short of rok, shirt, kleedje en/of trainingspak.

c.  Pantoffels met sterke reliëfzolen of noppen (vb. loop- of joggingsschoenen) zijn ten strengste verboden.

 

Artikel 4: Het terrein.

a.   De leden worden verzocht om de terreinen net te houden en het materiaal niet te beschadigen.

b.   Het mechanisme ter afstelling van de nethoogte mag enkel worden bediend door de bestuursleden of hun aangestelde.

c.   Na elke wedstrijd moet het terrein geveegd worden zoals is voorgeschreven. Het sproeien met de handsproeiers is verplicht na elke speelbeurt. Het bedienen van de automatische sproei-installatie gebeurt enkel door de bestuursleden of hun aangestelde

d.   De richtlijnen van de terreinverantwoordelijke moeten steeds opgevolgd worden.

e.  Indien U als laatste het terrein verlaat, sluit U het terrein af met uw sleutel.

 

Artikel 5: Het reserveringsysteem

a.   Een veld reserveren kan enkel via het online reserveringssysteem (www.tennisvlaanderen.be)

 

Artikel 6: De reservaties.

a.   Elk lid kan slechts 1 uur reserveren per beurt. Hierbij geeft hij op het door hem gekozen uur, de naam en voornaam van zichzelf en de tennispartner op.Indien er dubbel gespeeld wordt kan er 2 uur na elkaar gereserveerd worden, maar dan moeten er 4 namen ingevuld worden.

b.   Het is verboden te spelen of te reserveren onder een andere naam

c.   Op niet gereserveerde uren kan er altijd gespeeld worden.

d.   Een nieuwe reservatie kan slechts gebeuren na het verloop van het gereserveerde uur.

e.   Na 1 uur spelen moeten de spelers het terrein verlaten voor de volgende spelers, bij het verlaten moet het terrein volledig geveegd zijn.

f.   Indien na 1 uur spelen, zich geen andere spelers aanmelden, mag er verder gespeeld worden tot hun komst. Indien er zich binnen het kwartier na het uur geen nieuwe spelers aanmelden (die vooraf hadden gereserveerd) mag ook het 2de uur uitgespeeld worden.

g.  Jeugdspelers jonger dan 17 jaar mogen op weekdagen niet reserveren na 19u.

h.  Het bestuur kan afwijkingen maken op het reservatiesysteem ter gelegenheid van bijvoorbeeld, tornooien, tennislessen, interclubwedstrijden, dubbelavonden, clubactiviteiten, ...

i.   Zonodig kan het bestuur sancties nemen tegen leden die zich niet houden aan de bepalingen. Ook kan het bestuur beperkingen opleggen aan de leden die verhoudingsgewijs de terreinen teveel in beslag nemen.

 

Artikel 7: Gastspelers.

a.   Drie maal per jaar kan een lid een gastspeler uitnodigen.

b.  Hiervoor moet vooraf  7,00 betaald worden aan de club. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de voorzitter Peter Demey. Hij zal een gastenkaart aanmaken op naam van de gastspeler waarna het lid een reservatie kan invoegen met de gast in het systeem.

c.  Er zijn geen gastspelers toegelaten,tijdens de weekdagen, na 19.00 uur.

 

 

 Artikel 8: Losse uren.

a.  Voor een losse verhuur (2 niet-leden) dient men vooraf € 15,00 te betalen.  Eén van de bestuursleden zal daarna deze losse verhuur ingeven in het reservatiesysteem. Er kan slechts drie maal per jaar een los veld gehuurd
worden. Indien u meer wil spelen, zult u lid moeten worden.

b.  Een sleutel kan afgehaald worden in het clubhuis een waarborg van € 30 dient ter plaatse vereffend te worden.